Komplexné rekonštrukcie rodinných domov

Komplexné rekonštrukcie rodinných domov

Prečo rekonštruovať Váš dom?

Dôvody môžu byť estetické či praktické.

Prakrické dôvody väčšinou sledujú zlepšenie funkčnosti domu, opravu nedostatkov či sledujú dosiahnutie úspor za spotrebu energií.Pre kvalitnú rekonštrukciu platí, že základom úspechu je kvalitnéplánovanie. Je úplne nutné mať presnú predstavu o tom, čo chceme rekonštrukciou dosiahnuť.

Čo býva najčastejším predmetom rekonštrukcie?

Nielen u starších rodinných domov ide predovšetkým o zateplenie stien, výmenu starých okien a rekonštrukciu strešnej konštrukcie a samozrejme výmenu krytiny.

Kvalitu rekonštrukcie veľmi zásadne ovplyvňuje výber dodávateľa.Niektoré práce je možné realizovať svojpomocne, ale kvalita pravdepodobne nebude porovnateľná s výsledkom prác certifikovaných odborníkov, navyše na takto vykonané práce neexistuje záruka .

Pozrite si niekoľko našich prác