Montáž priehradových väzníkov v Družstevnej pri Hornáde