Zatepľovacie práce

Zatepľovacie práce

Prečo zatepľovať?

Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25-35 % celkových strát pri rodinných domoch a 30-40 % pri bytových domoch. Podľa viacerých nezávislých štúdií je možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy.

Zateplením sa okolo budovy vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní.Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy.

Pozrite si niekoľko našich prác